Nova znanstvena istraživanja u području imunoterapije potvrđuju djelotvornost arabinoksilana u podizanju kvalitete života i kao podršku oboljelima od tumora.

BioBran/MGN-3 je najpoznatiji i najučinkovitiji prirodni imunomodulator. Taj svestrani prirodni dodatak prehrani proizvodi se u Japanu patentiranim postupkom derivacije rižinih mekinja, uz pomoć enzima shiitake gljiva. Glavna djelatna tvar arabinoksilan uz pomoć ostalih prirodnih sastojaka sinergijski djeluje kao potentno sredstvo za podršku snažnoj imunološkoj funkciji.
U prilog toj tvrdnji stoje brojna i dugogodišnja klinička istraživanja koja dokazuju da je BioBran iznimno djelotvoran te ga stoga preporučuju liječnici i zdravstveni djelatnici diljem svijeta.
Profesor M. Ghoneum iz Odjela za kirurgiju i imunologiju Sveučilišta znanosti i medicine Charles R. Drew iz SAD-a, tvrdi: ”Bavim se istraživanjem prirodnih imunomodulatora već duže od 30 godina i tvrdim da je BioBran najmoćniji imunomodulator koji je ikada bio predmetom mog istraživanja.”
Upravo je spomenuti znanstvenik bio u timu koji je proveo najnovije kliničko istraživanje djelovanja BioBrana, u kolovozu 2019. godine.

Kvaliteta života starijih osoba

Randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano kliničko ispitivanje, dokazalo je da suplementacija BioBranom/MGN-3 značajno poboljšava fizičke i mentalne funkcije testiranih skupina, i to prije svega psihičke i mentalne funkcije, te doživljaj tjelesne boli, opće vitalnosti i normalnog socijalnog funkcioniranja starijih osoba.
Kliničko istraživanje proveli su liječnici F. Elsaid iz Zavoda za medicinu i javno zdravstvo Sveučilišta Zagazig, Al Sharqia, Egipat; R. M. Fahmi s Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagazigu, Al Sharqia, Egipat, M. Shaheen iz Odjela interne medicine kao i ranije spomenuti znanstvenik M. Ghoneum iz Odjela za kirurgiju i imunologiju Sveučilišta znanosti i medicine Charles R. Drew, Los Angeles, SAD.
Kliničko istraživanje provedeno je na 60 osoba starijih od 65 godina, od kojih je bilo 40 muškaraca i 20 žena. Nakon tri mjeseca ispitivanja i komparativnih analiza, zaključeno je da BioBran/MGN-3 djeluje kao djelotvorno psihoneuroimuno modulacijsko sredstvo koje može poboljšati opću kvalitetu života zdravih starijih osoba.
To dokazuje da je arabinoksilan iz BioBrana korisno preventivno sredstvo za održavanje normalnih fizičkih i mentalnih funkcija te može imati snažan pozitivan utjecaj na opću vitalnost.
Konkretan zaključak tog najnovijeg istraživanja bio je da uzimanje niske doze BioBrana/MGN-3 (250 mg na dan) tijekom 3 mjeseca može značajno unaprijediti kvalitetu života povezanu sa zdravljem i normalnim fizičkim i mentalnim funkcijama kod zdravih osoba starijih od 65 godina.

Imunomodulator bez nuspojava

Arabinoksilan je u svijetu najviše cijenjen i poznat među liječnicima koji se bave terapijom karcinoma i imunoterapijom. Jedan od najpoznatijih je mađarski imunolog dr. Tibor Hajto koji se ističe bogatom kliničkom i znanstvenom karijerom koju je posvetio istraživanju tumorske imunologije te radu s pacijentima oboljelima od raka u klinikama u Mađarskoj i Švicarskoj.
Dr. Hajto ističe da arabinoksilan ima sposobnost vezivanja za stijenke imunosnih stanica i tako snažno povećava njihovu učinkovitost. Napominje da arabinoksilan najčešće kombinira s kemoterapijom, jer pacijenti, nažalost, najčešće dolaze kad je karcinom već znapredovao. Terapija arabinoksilanom im značajno povećava kvalitetu života.
Dr. Hajto dodatno ističe i iznimno dobre rezultate tijekom tretmana pacijenata oboljelih od sarkoma. Smatra da je takav rezultat posebno zanimljiv, jer je poznato da je kod sarkoma učinak  konvencionalnih tretmana iznimno nizak. Naglašava da oko 20% pacijenata pozitivno odgovara na terapiju, dok 80% ili ne odgovara, ili ima negativan odgovor, pa je interesantno da je u pojedinim slučajevima remisija postignuta isključivo imunoterapijom. Naime, kod pacijenata s uznapredovalim sarkomom to je posebno izazovno, s obzirom na to da je njihov imunosni sustav vrlo oslabljen. Također, sukladno iskustvu koje navodi dr. Hajto, u tretmanu raka dojke s metastazama na koži arabinoksilan se pokazao kao odlična potpora.
Dr. Hajto ističe da pacijentima koji prolaze kemoterapiju preporučuje imunoterapiju temeljenu na arabinoksilanu, s obzirom na to da je biljnog porijekla i da nema popratnih nuspojava te da farmakološki ne kontraindicira s ostalim lijekovima ni s drugim terapijama.

Arabinoksilan u onkološkim protokolima

Cijenjeni portugalski onkolog i naturopat dr. Serge Jurasunas također istražuje i kombinira komplementarne pristupe metoda liječenja karcinoma. Njegov rad temelji se na 38-godišnjoj kliničkoj praksi i istraživanju korištenja netoksičnih terapija te pronalaženju novih protokola u liječenju karcinoma, koji će omogućiti više učinkovitosti i manje negativnih toksičnih posljedica.
Dr. Jurasunas napominje da se danas stvara novi smjer imunoonkologije koji upućuje na potrebu jačanja vlastitih obrambenih snaga organizma pacijenata. Ističe da se već deset godina provodi kliničko istraživanje načina primjene tumorskog supresora P53 i drugih apoptotičkih faktora, testirajući molekularne markere pacijenata, čime dokazuju učinkovitost takve komplementarne metode liječenja. Dr. Jurasunas i njegov liječnički tim imaju značajna iskustva u korištenju terapije upravo na bazi arabinoksilana koju je tijekom proteklih godina koristilo nekoliko tisuća oboljelih, koji su bili uključeni u različite protokole i kombiniranu terapiju.

Smanjenje posljedica toksičnosti zračenja

Zanimljivo je da spomenute tvrdnje onkoloških liječnika o arabinoksilanu kao komplementarnoj metodi liječenja dokazuje još jedna recentna studija provedena 2019. godine na laboratorijskim miševima s Ehrlichovim karcinomom (ascitesnim tumorom). Naime, istraživanje je dokazalo da arabinoksilan povećava djelotvornost radioterapije kod tretiranja miševa s ascitesnim tumorom.
To su istraživanje proveli dr. Nariman K. Badr El-Din i dr. Said K. Areida iz Odjela za zoologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta Mansoura, Egipat; dr. Kvan O. Ahmed iz Sveučilišta Al-Qalam, Irak i dr. M. Ghoneum iz Odjela za kirurgiju i imunologiju Sveučilišta znanosti i medicine Charles R. Drew, Los Angeles, SAD.
Cilj istraživanja bio je ispitivanje sposobnosti arabinoksilana da stimulira antikancerogene učinke frakcioniranog zračenja miševa s ascitesnim tumorom.
Nakon provedene studije zaključeno je da arabinoksilan ima utjecaj na jačanje regresije tumora koju je izazvalo zračenje, jer potencira apoptozu i minimalizira toksičnosti povezane sa zračenjem. Također, dokazano je da istovremeno održava i štiti tjelesnu masu, održava postojanom težinu organa, kao i razinu enzima u jetri. Rezultati istraživanja sugeriraju da arabinoksilan može biti koristan kod tretiranja bolesnika s karcinomom koji su bili podvrgnuti radioterapiji te da se može koristiti za pojačavanje terapijskog učinka ionizirajućeg zračenja u liječenju čvrstih tumora, ali i za ublažavanje nuspojava.
Tim liječnika koji su provodili to istraživanje bio je motiviran željom da se pronađe način za smanjenje posljedica toksičnosti zračenja, s obzirom na to da je radioterapija i dalje jedan od glavnih načina liječenja različitih vrsta karcinoma.
Smatraju da je učinkovitost radioterapije ograničena stupnjem radiootpornosti stanica karcinoma, što zahtijeva vrlo visoku dozu zračenja za uspješno uništavanje tumora. Naravno, velike doze zračenja u konačnici mogu uzrokovati nepoželjne komplikacije u okolnim normalnim tkivima i organima pacijenata s karcinomom.
Onkolozima i znanstvenim istraživačima velik je izazov razviti komplementarne pristupe koji će se koristiti za pojačavanje antitumorskih učinaka zračenja, minimizirati doziranje zračenja i izbjeći štetne posljedice radioterapije, pa je stoga rezultat te studije iznimno vrijedan i važan, jer je pokazano da tretman koji kombinira arabinoksilan sa zračenjem rezultira suzbijanjem rasta tumora.
Korisna uloga arabinoksilana dodatno je potvrđena u kliničkim ispitivanjima bolesnika s hepatocelularnim karcinomom, koja pokazuju da se uz arabinoksilan smanjuje stopa recidiva i produžuje životni vijek nakon kemoterapije.
Ranija istraživanja pokazala su da je arabinoksilan moćan modifikator biološkog odgovora za koji se zna da aktivira dendritičke stanice, pojačava NK staničnu aktivnost, modulira citokine i inducira apoptozu u tumorskom tkivu.

Literatura:
1.Quality of Life Research: https://doi.org/10.1007/s11136-019-02286-7
Naziv studije: The enhancing effects of Biobran/MGN-3, an arabinoxylan rice bran, on healthy old adults’ health-related quality of life: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial
Autori: A. F. Elsaid, R. M. Fahmi, M. Shaheen, M. Ghoneum
24 August 2019, © Springer Nature Switzerland AG 2019

2. Journal of Radiation Research, Oxford, 2019., pp. 1-12 doi: 0.1093/jrr/rrz055
Naziv studije: Arabinoxylan rice bran (MGN-3/Biobran) enhances radiotherapy in animals bearing Ehrlich ascites carcinoma
Autori: Nariman K. Badr El-Din, Said K. Areida, Kvan O. Ahmed i Mamdooh Ghoneum

Izvor: biovega.hr

Arabinoksilan – Najmoćniji prirodni imunomodulator