Biobran MGN-3 Arabinoksilan je prvi put razvijen u Japanu 1992. godine od strane Hiroaki Maeda, direktora istraživanja i razvoja kompanije Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd, u Tokiju. Maeda-ova oblast interesovanja je u pronalaženju prirodnih fitonutrientnih rješenja, kako za ljudsko zdravlje, tako i za poljoprivredu, a krajem osamdesetih godina skrenuo je pažnju na polisaharide, za koje se zna da su jačali imunološki odgovor i razvili dopunu imunog sistema, AHCC®.

Nakon prelaska u Daiwa Pharmaceutical, na čelu sa Yasuom Ninomiya, Maeda je razvio novi kompleks polisaharida sa kratkim lancem (prvenstveno arabinoksilan i druge hemiceluloze), kojima je dao generički naziv MGN-3, po inicijalima njegovih programera – M-Maeda, G-Ghoneum , N-Ninomiia i „3“ jer je to bio proizvod treće generacije. (Mamdooh Ghoneum, profesor imunologije na Drew Univerzitetu medicine i nauke u Los Angeles-u, uradio je veliki dio imunološkog istraživanja sa proizvodom.) Daiwa je kasnije prodavao ovaj kompleks MGN-3 pod imenom Biobran.

Izvor: www.biobran.org